Kort in beeld

Elektriciteitsgebied Stedin

elektriciteit gebeid STEDIN

45.358 km elektriciteitkabel


42.127 km elektriciteitskabel

557 km elektriciteitskabel gelegd

489 km elektriciteitskabel gelegd

Gasgebied Stedin

gas gebied STEDIN

23.441 km
gasleiding


23.246 km gasleiding

288 km gasleiding
gelegd

324 km gasleiding gelegd

1.047 medewerkers Stedin (excl. Joulz medewerkers)

993 medewerkers STEDIN

21,1 minuten storingsuitval elektriciteit

24,7 minuten storingsuitval elektriciteit

102 seconden storingsuitval gas

50 seconden storingsuitval gas

2.015.510 aansluitingen elektriciteit

1.989.427 aansluitingen elektriciteit

1.890.264 aansluitingen gas

1.911.819 aansluitingen gas

22.180 GWH getransporteerd

22.285 GWH getransporteerd

4.215 MLN. M3 gas getransporteerd

4.939 MLN. M3 gas getransporteerd